منشور

سامانه نمایه سازی مدارک وب فارسی در منشور

اگر مدرکی را در وب منتشر کرده اید یا مدرکی برای کاربران مفید است می توانید با کلیدواژه های مناسب، آن را در منشور (موتور جستجوی مدارک وب فارسی) نمایه کنید تا علاقمندان هنگام جستجو، امکان دسترسی و استفاده از آن را پیدا کنند.

موسسه پراش - 1396