علامت تجاری منشور

روایت ها

متن کامل

روان شناسی رنگ: آیا رنگ احساس شما را تحت تأثیر قرار می دهد؟روانشناسی رنگ

نوشته: Kendra Cherryترجمه: منشور

آیا در یک اتاق زرد احساس اضطراب می کنید؟ آیا رنگ آبی شما را آرام می کند؟ هنرمندان و طراحان داخلی سال هاست که معتقدند رنگ می تواند به طور چشمگیری برخلق و خو و احساسات تأثیر بگذارد. پابلو پیکاسو هنرمند، یک بار اظهار داشت که رنگ هم مثل چهره، تغییر احساسات را دنبال می کند.

رنگ یک ابزار ارتباطی قدرتمند است و می تواند برای ابراز عمل، تأثیر گذاری بر خلق و خو، و حتی تأثیر گذاشتن بر واکنش های فیزیولوژیکی استفاده شود.

برخی از رنگ ها را با افزایش فشار خون، افزایش سوخت و ساز، و خستگی چشم مرتبط می دانند .

پس رنگ ها دقیقا" چگونه کار می کنند؟ چگونه تصور می شود رنگ ها بر خلق و خو و رفتار تأثیر می گذارند؟

روان شناسی رنگ چیست؟

در 1666 دانشمند انگلیسی، ایزاک نیوتن کشف کرد که وقتی نور سفید خالص از منشوری عبور می کند به تمام رنگ های قابل رؤیت تجزیه می شود. نیوتن همچنین دریافت که هر رنگ از طول موج واحدی ساخته شده که دیگر نمی تواند به رنگ های دیگر تجزیه شود.

آزمایش های بیشتر نشان داد که نورها می توانند ترکیب شوند تا رنگ های دیگری را بوجود آورند. برای مثال، نور قرمز اگر با نور زرد ترکیب شود نور نارنجی را تولید می کند. برخی از رنگ ها، مثل سبز و ارغوانی، اگر ترکیب شوند یکدیگر را خنثی کرده و منتج به نور سفید می شوند.

اگر تا به حال نقاشی کرده باشید احتمالا" متوجه شده اید که چگونه برخی از رنگ ها می توانند ترکیب شوند تا رنگ های دیگری را بوجود آورند.

محققان اندرو الیوت (Andrew Elliot) و مارکوس مایر (Markus Maier) خاطر نشان ساخته اند که: "با توجه به گستردگی رنگ، انتظار می رود روان شناسی رنگ زمینه ای کاملا" پیشرفته باشد. اما با کمال تعجب، تا به امروز کار نظزی یا تجربی اندکی برروی تأثیر رنگ بر عملکرد روانشناختی انجام گرفته و کارهایی که انجام شده عمدتا" حاصل موارد عملی است و نه کند و کاو های علمی."

علیرغم نبود کلی تحقیق در این زمینه، مفهوم روان شناسی رنگ در بازاریابی، هنر، طراحی، و سایر زمینه ها موضوعی داغ شده است.

بیشتر شواهد در این زمینه نو ظهور حد اکثر شایعه گونه است اما محققان و متخصصان چند کشف و مشاهدات مهمی در باره روان شناسی رنگ و تأثیر آن بر خلق و خو، احساسات، و رفتار نموده اند.

البته، احساسات شما در باره رنگ اغلب شخصی است و عمیقا" ریشه در تجربیات یا فرهنگ شما دارد. برای مثال، در حالی که رنگ سفید دربسیاری از کشور های غربی برای نشان دادن بی گناهی و پاکی استفاده می شود، در بسیاری از کشور های شرقی به عنوان نمادی از عزاداری تلقی می شود.

اثرات روان شناختی رنگ

چرا رنگ چنین نیروی قدرتمندی در زندگی ماست؟ چه اثراتی می تواند بر جسم و روحمان داشته باشد؟

در حالی که درک رنگ تا حدودی ذهنی است اما برخی از اثرات رنگ ها هستند که معنی جهانی دارند. رنگ های منطقه قرمز طیف رنگ، به عنوان رنگ های گرم شناخته می شوند که شامل رنگ های قرمز، نارنجی، و زرد می باشند. این رنگ های گرم احساسات را بر می انگیزند از احساس راحتی و گرمی گرفته تا احساس خشم و خصومت.

رنگ های آبی رنگ طیف هم به رنگ های سرد معروفند و شامل رنگ های آبی، بنفش، و سبز هستند. این رنگ ها اغلب به عنوان رنگ آرام تعریف می شوند اما می توان به عنوان رنگی تلقی نمود که احساس غم و اندوه یا بی تفاوتی ایجاد می کند.

روان شناسی رنگ به عنوان درمان

چندین فرهنگ باستانی، از جمله مصری ها و چینی ها از کرومو تراپی، یا استفاده از رنگ برای درمان استفاده می کردند. گاهی اوقات به کروموتراپی، درمان نوری یا رنگ شناسی هم گفته می شود و هنوز هم به عنوان درمانی همه جانبه یا جایگزین استفاده می شود. در این درمان:

تحقیقات جدید در مورد روان شناسی رنگ

اکثر روان شناسان به رنگ درمانی با شک و تردید نگاه می کنند و می گویند اثرات فرضی رنگ غالبا" اغراق آمیز است. رنگ ها در فرهنگ های مختلف هم معانی متفاوتی دارند. تحقیقات در بسیاری از موارد نشان داده است که اثرات رنگ بر تغییر خلق و خو ممکن است صرفا" موقت باشد. یک اتاق آبی ممکن است ابتدا آرام بخش باشد اما اثر آن پس از مدتی کوتاه از بین می رود.

اما، تحقیقات موجود نشان داده است که رنگ می تواند به طرق شگفت انگیز مختلف برافراد تأثیر گذارد. یک مطالعه نشان داد که تأثیر قرص های دارو نمای گرم رنگ بیشتر از قرص های دارو نمای سرد رنگ بوده است.

شواهد روایت شده حاکی از این بوده است که نصب چراغ های آبی رنگ می تواند منجر به کاهش جرم در آن مناطق شود.

اخیرا" محققان دریافتند رنگ قرمز باعث می شود مردم با سرعت و قدرت بیشتری عکس العمل نشان دهند، چیزی که ممکن است در فعالیت های ورزشی مفید واقع شود.

مطالعه ای که داده های تاریخی را بررسی می کرد دریافت تیم های ورزشی که اکثرا" لباس سیاه می پوشند احتمال بیشتری دارد که جریمه دریافت کنند و این که دانشجویان به احتمال زیاد کیفیت منفی را مربوط به بازیکنی می دانند که لباس سیاه پوشیده است.

رنگ می تواند بر عملکرد تأثیر گذارد

مطالعات همچنین نشان داده اند که برخی از رنگ ها می توانند بر عملکرد تأثیر گذارند. هیچ کس دوست ندارد که یک آزمون درجه بندی شده سراسر با جوهر قرمز باشد اما یک مطالعه نشان داد که دیدن رنگ قرمز قبل از دادن امتحان واقعا" باعث آسیب رساندن به عملکرد آزمون می شود. در حالی که رنگ قرمز اغلب تهدید کننده، تحریک کننده، یا هیجان انگیز تلقی می شود بسیاری از مطالعات قبلی بر روی تأثیر رنگ قرمز عمدتا" بی نتیجه مانده اند. این مطالعه اما نشان داد که قرار دادن دانش جویان در معرض نور قرمز، قبل از امتحان، تأثیر منفی بر عملکرد آن ها در آزمون دارد.

در اولین آزمایش از شش آزمایش شرح داده شده در این مطالعه، به 71 دانشجوی کالج های امریکا برای مشارکت در یک آزمون پنج دقیقه ای، قبل از انجام آزمون، شماره ای به رنگ قرمز یا سبز یا سیاه داده شد. نتایج نشان داد نمرات دانشجویانی که قبل از آزمون با رنگ قرمز مشخص شده بودند 20 در صد کمتر از آن هایی بود که با رنگ سبز و سیاه حضور پیدا کرده بودند.

هنوز تحقیقات بیشتری لازم است

علاقه به موضوع روان شناسی رنگ در حال افزایش است اما سؤالات بی جوابی وجود دارد. وابستگی رنگ چگونه ایجاد می شود؟ قدرت نفوذ این ارتباط ها بر رفتار واقعی چقدر است؟ آیا می توان از رنگ برای افزایش تولید کارگران یا ایمنی محل کار استفاده کرد؟ چه رنگی بر رفتار مصرف کننده تأثیر می گذارد؟ آیا نوع خاصی از شخصیت ها، رنگ های خاصی را ترجیح می دهند؟ چون محققان به تفحص در باره چنین سؤالاتی ادامه می دهند ما ممکن است به زودی در باره تأثیر رنگ بر روان شناسی انسان آگاهی بیشتری پیدا کنیم.

زنا اوکنر (Zena O'Connor)، عضو هیأت علمی گروه معماری، طراحی، و برنامه ریزی دانشگاه سیدنی پیشنهاد می کند مردم باید در خصوص بسیاری از ادعاهایی که در مورد روان شناسی رنگ می بینند مراقب باشند. اوکنر توضیح می دهد که: "بسیاری از این ادعاها از لحاظ پشتیبانی تجربی قابل اثبات نیستند ونقص های اساسی دارند (مثل بیش از حد ساده کردن علت و معلولی و اعتبار خیالی و ذهنی)، و ممکن است حاوی واقعیت نما هایی باشد که به عنوان حقیقت ارائه شده اند. علاوه بر این، چنین ادعاهایی اغلب مربوط به تحقیقات قدیمی می شود که ارجاعی به یافته های تحقیقاتی جاری ندارند."

کلام آخر

پس حرف آخر چیست؟ کارشناسان دریافته اند که گرچه رنگ می تواند بر روی احساس و عملکرد ما تأثیر داشته باشد اما این اثرات بستگی به عوامل شخصی، فرهنگی، و مربوط به شرایط دارد. برای شناخت بهتر روان شناسی رنگ تحقیقات علمی بیشتری لازم است.منبع:www.verywell.com