علامت تجاری منشور

منشور

مکانیسم جستجو در منشور استفاده از کلیدواژه ها است.
با وارد کردن یک حرف از کلیدواژه در محل جستجو، فهرستی از کلیدواژه ها برای انتخاب دقیق و بازیابی اطلاعات در اختیار جستجوکننده قرار می گیرد.

علم - هنر - استرس

هنر،ولو هنر ناشیانه استرس را کاهش می دهد

Priscilla Frank

Stephanie Wunderlich via Getty Images


دفعه بعد که آن حس آشنا و طاقت فرسای استرس به سراغتان آمد، وقتی که نگرانیهای شما از احساسات گذرا در مغز به مهمانان گستاخی که در خانه تان لنگر انداخته اند، تبدیل می شوند، من قویاً پیشنهاد می کنم که به کاغذ طراحی، خمیر مجسمه سازی، ماژیک چسبی براق، پرها و پیپ پاکن هایتان پناه ببرید.

« من یک هنرمند نیستم!» شما ممکن است اعتراض کنید و همه آن سالهایی که قیافه خندان پدر و مادرتان با چسباندن آثار هنری دوره ابتدایی تان روی یخچال توام با نظرات خوب و بد بود، را به یاد بیاورید. اما، این اهمیتی ندارد. صادقانه، مهم نیست که استعدادتان در هنر تا چه میزان است. علم این را می گوید.

گیراجی کیمال، استاد یار تراپی های هنرهای خلاق در دانشگاه درکسل نیز بر این نظر است. کیمال اخیراً با سرپرستی یک مطالعه به بررسی اثرات خلق هنر بر هورمونهای مرتبط با استرس در بدن پرداخته است.

نتایج این مطالعه که در هنر درمانی: مجله موسسه هنر درمانی آمریکا تحت عنوانکاهش سطح کورتیزول و واکنشهای شرکت کنندگان به دنبال خلق هنر منتشر شد، نشان دادند که 45 دقیقه فعالیت خلاقانه، صرف نظر از تجربه یا استعداد هنری به طرز چشمگیری استرس را در بدن کاهش می دهد.

کیمال گفت: « این نتایج هم شگفت انگیز بودند و هم نبودند. شگفت انگیز نبودند، زیرا این، ایده اصلی در هنر درمانی است: همه افراد خلاق هستند و قادرند هنگام کار در یک محیط حمایتی در هنرهای بصری گویا و رسا باشند. من انتظار داشتم که شاید این تاثیرات در افراد دارای تجارب قبلی هنر قوی تر باشند.»

مطالعه با نویسندگی مشترک کندرا ری، دانشجوی دکترا تحت نظارت کیمال، و جوئن مونیز، استاد یار تدریس در بخش علوم تغذیه از 39 بزرگسال 18 تا 59 ساله دعوت به عمل آوردند. محققان ماژیک، کاغذ، سفال و مواد کلاژ(هنر اختلاط رنگها) را در اختیار شرکت کنندگان قرار دادند و از آنها خواسته شد تا در عرض 45 دقیقه بدون راهنمایی بیشتر آثار هنری خلق کنند. یک درمانگر هنر در صحنه حاضر بود تا در صورت سوال شرکت کنندگان پاسخگو باشد.

قبل از شروع طراحی و خلق هنر، محققان سطح کورتیزول شرکت کنندگان مطالعه را ثبت کردند. کورتیزول شاخص بیولوژیکی در ارتباط با استرس است؛ هر چه قدر که میزان کورتیزول شما بالاتر باشد، سطح استرس بدن شما نیز بالا می رود. شرکت کنندگان همچنین قبل از بررسی، تجربه هنری شان را توصیف کردند. فقط زیر نیمی از آنها پیشینه هنری خود را "محدود" توصیف کردند.

پس از این بررسی علمی، محققان دوباره میزان کورتیزول شرکت کنندگان را آزمایش کردند. تقریباً 75 درصد از آنها میزان پایینتری از کورتیزول، یعنی استرس کمتر را از خود نشان دادند. اگرچه میزان دقیق کورتیزول در میان شرکت کنندگان تا حدی متغیر بود، این سطوح با تجربه قبلی در هنر مطابقت نداشتند.

هرچند، رابطه پایداری بین شرکت کنندگان جوان تر و کاهش سطح کورتیزول مشاهده شد، به این معنی که جوان ترها به طور اخص از قدرت کاهش دهنده استرس هنر بهره می برند.

در آینده کیمال امیدوار است که این مطالعه کوچک را تکرار کند و برای رسیدن به تصویر جامع تر از حالات درونی شرکت کنندگان قبل و بعد از هنر تراپی، شاخصهای زیستی دیگر مثل آلفا امیلاز و اکسی‌توسین را آزمایش کند

در این ضمن، گرچه نتایج تحقیق کیمال هنرهای بنجل و بی ارزش سراسر دنیا را تایید می کنند: هنر و خلق آثار هنری در واقع برای بدن، روح و روان مفید است. حتی اگر این هنر نقاشیهای ناتراز یک کودک نوپا باشد.

Huffington Post