علامت تجاری منشور

روایت ها

متن کامل

شگفتی های هفت گانه جهانعجایب

ترجمه: منشور

بدون شک مکان های شگفت انگیز بسیاری بر روی کره زمین وجود دارند اما عجایب هفتگانه طبیعی جهان به عنوان شگفت آورترین آن ها شناخته شده اند. این شگفتی های جهان را می توان در پنج قاره مختلف پیدا کرد و زیبایی طبیعی با شکوهی دارند.منبع: www.victoriafalls-guide.net