علامت تجاری منشور

روایت ها

متن کامل

موسسات اجاره خودرو در ایران چه مدارک و شرایطی را برای اجاره خودرو بدون راننده می طلبند؟

افرادی که مایلند برای رفع نیاز خویش خودرویی را اجاره کنند طبعأ یا به اینترنت مراجعه می کنند و با جستجوی موسسات و شرکتهای فعال در این زمینه، به بررسی خدمات و شرایط آن ها می پردازند و یا از طریق دوستان و آشنایان و کسب اطلاعات افواهی به سراغ موسسه یا شرکتی می روند که گفته شده می تواند خواسته آنان را برآورده سازد.

برای استفاده از خدمات این موسسات، آگاهی از شرایط و مدارک مورد مطالبه آنان برای اجاره خودرو و نیز در نظر گرفتن امکانات خویش برای تامین این مدارک و قبول این شرایط حائز اهمیت است. باید نیکو اندیشید و نیکو تصمیم گرفت.

طیف خودروهایی که برای اجاره موجود است بسیار گسترده است: ماشین های گران قیمت کلاسیک و مدرن، اتومبیل های لوکس و تشریفاتی اروپایی، آمریکایی، کره ای، ژاپنی و ... و بالاخره خودرو های ایرانی. اجاره بهای آنها هم طیف وسعی را تشکیل می دهد که پرداخت آن بستگی به استطاعت اجاره کننده دارد.

معمولا ارائه مدارک لازم، اولین گام در اجاره خودرو بدون راننده است که در اکثر موسسات اجاره خودرو کم و بیش مشابه است. البته برخی از موسسات مدارک خاصی را می طلبند که در موسسات دیگر کم تر مطالبه می شود. ضمنأ با توجه به گروه بندی متقاضیان، مدارک و شرایط ویژه ای برای هر گروه ذکر شده است. این گرو ها عمدتأ عبارتند از:

از آنجا که امکانات متقاضی برای تهیه مدارک مطالبه شده در درجه اول اهمیت قرارداد تصمیم گرفته شد با بررسی سایت های ایرانی اجاره خودرو، این اطلاعات گردآوری شده و برای آگاهی بیشتر متقاضیان اجاره خودرو، فهرست وار در اختیار آنان گذاشته شود.

تعداد 90 سایت مورد بررسی قرار گرفت که از این تعداد 23 سایت مدارک را ذکر نکرده بودند و فعالیت دو سایت هم متوقف شده بود. جمع بندی ها نشان داد که مدارک مربوط به تضمین و ودیعه نقدی، بویژه برای متقاضیان داخلی، طیف گسترده ای از گزینه ها را شامل می شود که هر شرکت به اقتضای امنیت کسب و کار خود، یک یا چند مورد از آنها را ذکر کرده است. فهرست زیر حاصل جمع بندی این مدارک و تعداد سایت هایی است که هر مورد را مطالبه می کنند.

ارائه کارت ملی 36 مورد ( در یک مورد هم کارت ملی اجاره کننده و هم ضامن لازم است)
ارائه گواهی نامه رانندگی 32 مورد ( در 2 مورد اصل و کپی هر دو لازم است
اصل و کپی شناسنامه 1 مورد
کپی شناسنامه، فیش برق یا تلفن منزل 2 مورد
مدرک شغلی 4 مورد ( در مواردی همراه با کپی مدرک محل سکونت یا چک
تکمیل فرم مشخصات اشخاص حقیقی و حقوقی 2 مورد

ارائه چک و سفته که برای تضمین به صورت های متفاوتی مطالبه می شود از جمله:

ودیعه نقدی هم به صور مختلف و مبالغ متفاوت مطالبه می شود از جمله:

چک به ارزش خودرو 14 مورد
چک به عنوان ضمانت 3 مورد
چک بابت خسارت احتمالی 3 مورد
چک معتبر به همراه پرینت سه ماهه آخرحساب 3 مورد
چک بانکی دو فقره به مبلغ 150 % ارزش خودرو ( یکی از مستاجر و یکی از ضامن ) 1 مورد
چک بانکی به مبلغ پنج میلیون ریال بابت خسارت احتمالی 2 مورد
چک بانکی به مبلغ چهل میلیون ریال بابت جرائم 1 مورد
چک بانکی به مبلغ 85% ارزش خودرو 1 مورد
چک بانکی به مبلغ صد میلیون تومان(نصف قیمت ماشین) 1 مورد
چک بانکی به میزان 3% ارزش خودرو یا وجه نقد 1 مورد
چک بانکی به میزان 7% ارزش خودرو یا وجه نقد 1 مورد
چک بانکی به میزان 10% ارزش خودرو یا وجه نقد 1 مورد
چک یا سفته به ارزش خودرو 21 مورد
چک یا سفته 20% بیشتر از قیمت خودرو 2 مورد
چک و جواز کسب 3 مورد
سند به مبلغ شصت میلیون ریال 1 مورد
ودیعه نقدی 9 مورد
7 الی 10 درصد ارزش کارشناسی خودرو 2 مورد
10 درصد ارزش خودرو(خودروهای ایرانی 15 درصد) 5 مورد
بیست تا سی میلیون ریال نسبت به نوع خودرو 3 مورد
بیست تا پنجاه میلیون ریال 4 مورد
ده تا پنجاه میلیون ریال 2 مورد
دو میلیون ریال ودیعه جریمه 5 مورد
سیصد هزارتومان بابت خلافی احتمالی 1 مورد
درصدی از ارزش خودرو 1 مورد
پنج میلیون تومان برای ماشین پرادو 1 مورد
1/2 ارزش خودرو در صورت نداشتن مدارک لازم 1 مورد
پنج تا سی میلیون تومان در صورت نداشتن ضامن معتبر 1 مورد
وجه نقد بابت تضمین خودرو های گران قیمت 1 مورد

و اما، سند مالکیت مدرک دیگریی است که غالب موسسات برای اجاره خودرو به شکل های متفاوت مطالبه می کنند.

سند مالکیت به نام متقاضی 8 مورد
سند مالکیت به نام متقاضی حداقل معادل ارزش خودرو 4 مورد
سند مالکیت یا جواز کسب 8 مورد
سند مالکیت یا جواز کسب یا 10 درصد ارزش خودرو نقدی 4 مورد
سند مالکیت یا جواز کسب یا 15 درصد ارزش خودرو نقدی 1 مورد
سند مالکیت یا جواز کسب یا اجاره نامه معتبر یا ودیعه نقدی 1 مورد
سند مالکیت یا اجاره نامه 1 مورد
سند مالکیت یا جواز کسب معتبر تهران یا مدارک کارمند رسمی یا ودیعه نقدی معادل 10 تا 15 درصد قیمت خودرو 2 مورد
سند مالکیت ملک تهران حداقل به ارزش خودرو یا جواز کسب معتبر یا مدارک مربوط به شرکت و روزنامه رسمی 2 مورد
سند مالکیت یا چک یا وجه نقد(20 درصد ارزش خودرو) 2 مورد
سند مالکیت یا سفته یا وجه نقد(30 درصد ارزش خودرو 2 مورد
کپی سند ملکی یا اجاره نامه محل سکونت یا محل کار 2 مورد

گروه دیگری از اجاره کنندگان خودرو، ایرانیان مقیم خارج یا اتباع خارجی هستند که ملزم به ارائه مدارک زیر می باشند:

پاسپورت و ویزا 29 مورد
بلیط رفت و برگشت 18 مورد
گواهی نامه رانندگی بین المللی 18 مورد
کارت شناسایی معتبر 4 مورد
تکمیل فرم مشخصات افراد حقیقی و حقوقی 2 مورد

ودیعه نقدی که میزان آن در شرکتهای مختلف، متفاوت است از جمله:

با نظر کارشناسان شرکت 6 مورد
مبلغ 5000 دلار نقد 8 مورد
مبلغ 1500 تا 10000 دلار نقد نسبت به نوع خودرو 1 مورد
7 تا 10 درصد ارزش خودرو 5 مورد
10 درصد ارزش خودرو (به ریال یا ارز)، خودروهای ایرانی 15 درصد 1 مورد
پنج میلیون ریال چک بابت ضمانت خلافی 1 مورد
پرداخت فرانشیز بیمه بدنه به عنوان ضمانت خلافی 1 مورد
پرداخت سیصد الی پانصد هزار تومان بابت ضمانت خلافی 1 مورد

در مورد کرایه اتومبیل به عروس و داماد ها هم که معمولا از اتومبیل های لوکس و گرانقیمت استفاده می کنند مدارک لازم عبارتند از:

کارت ملی معتبر 1 مورد
گواهی نامه 1 مورد
چک به عنوان ضمانت 1 مورد
چک به ارزش خودرو 4 مورد
چک به مبلغ 85 درصد قیمت خودرو 1 مورد
چک به مبلغ 50 درصد قیمت خودرو 1 مورد
چک یا سند یا سفته 2 مورد
ارائه کارت عروسی 2 مورد

مدارک لازم برای کارمندان رسمی دولت هم که در معدودی از سایت ها ذکر شده عبارتست از:

گواهی اشتغال به کار 3 مورد
چک کارمندی 3 مورد
چک، فیش حقوقی وحکم کارگزینی 2 مورد
فیش حقوقی یا کسری از حقوق 1 مورد

این نتایج نشان می دهد که گرچه مدارک مذکور را می توان در مجموعه های مشخصات اجاره کننده، تضمین و ودیعه نقدی، سند مالکیت یا جواز کسب خلاصه نمود. اما، برخلاف کشورهای اروپایی و آمریکایی، مدارک یکسان، معین و محدودی برای سیاست اجاره خودرو در ایران وجود ندارد و هر شرکت بنا به مقتضیات و مصالح خود یک یا چند مورد از این مدارک را با حد و حدودی متفاوت و به شکلی خاص مطالبه می کند . بنابراین، متقاضیان اجاره خودرو چنانچه با شرکتی آشنایی ندارند باید با بررسی سایت چند شرکت، از مدارکی که مطالبه میکنند مطلع گردند و شرکتی قابل اعتماد را که مدارک کمتری می طلبد و شرایط ساده تری دارد و یا با امکانات آنها بیشتر سازگار است انتخاب نمایید.

و اما چه شرایطی حاکم براجاره خودرو است؟ در این جا برخی از این شرایط، که در هر مورد با تعداد شرکت های مربوط همراه است، فهرست وار ذکر می شود. لازم به ذکر است که در بسیاری از موارد، شرایطی که در سایت ها ذکر نشده در قالب قراردادها عنوان می شوند که متقاضیان اجاره خودرو هنگام امضای قراردار از آن ها مطلع می شوند. برخی از معمولترین این شرایط به ترتیب زیر است:

پرداخت هزینه اجاره خودرو به صورت نقدی 6 مورد
توقف خودرو شخصی در پارکینگ و تحویل سند آن به شرکت 9 مورد
اخذ مالیات بر ارزش افزوده به مبلغ 9% کل قرارداد 1 مورد
مشمول هزینه بودن تحویل و عودت خودر در یک ایستگاه 1 مورد
مشمول هزینه بودن تحویل و عودت خودرو در محل مشتری یا فرودگاه 1 مورد
پرداخت فرانشیز بیمه توسط مشتری 1 مورد
دریافت شش میلیون ریال خسارت در صورت بروز تصادف و استفاده از کوپن بیمه 1 مورد
پرداخت هزینه پارکینگ و ترخیص اتومبیل توسط مشتری در صورت توقف خودرو بوسیله پلیس 1 مورد
پرداخت 50% اجاره بها بابت هرروز توقف 1 مورد

یکی از شروط معمول شرکت ها تعیین حداقل مدت اجاره است که برای ماشین عروس

10 ساعت 3 مورد
14 ساعت 3 مورد
15 ساعت 2 مورد

و برای سایر متقاضیان

10 ساعت 2 مورد
24 ساعت 2 مورد
2 روز 1 مورد
3 روز 2 مورد
4 روز 1 مورد
7 روز 1 مورد
ساعات اضافی با 30% اضافه 3 مورد
دوازده شب به بعد با افزایش نرخ 5 مورد

می باشد. ضمنا" در 6 مورد خارج شدن از محدوده شهری تهران (مثل کرج، گرمدره، اسلام شهر، شهریار، و ...) مشمول هزینه خروجی می گردد که بیشتر مربوط به ماشین عروس می شود.

علاوه بر این، در مورد ماشین عروس در 6 مورد، مالک اتومبیل یا نماینده شرکت در طول مسیر و تا پایان مراسم عروسی در اتومبیلی جداگانه، خودرو اجاره ای را همراهی می کند.

یکی دیگر از شروط معمول، طی مسافت مجاز در هر روز است که در برخی سایت ها به میزان زیر ذکر شده است:

200 کیلومتر 2 مورد
250 کیلومتر 4 مورد
300 کیلومتر 1 مورد
500 کیلومتر 2 مورد

در یک شرکت باسابقه طولانی هم قرارداد باید به صورت 2 نفره توسط ضامن و مستاجر تنظیم شود. در شرکتی دیگر برای خودرو های ایرانی لازم است ضامن کارمند بوده و میزان ضمانت وی تا 40 میلیون تومان باشد. در این شرکت یکی از شروط نادر وعجیب، مطالبه 30% ارزش خودرو به صورت وجه نقد، یا طلا با فاکتور، و یا خودرویی به ارزش 30% قیمت خودروی اجاره ای به عنوان تضمین است . از شروط دیگر این شرکت دریافت 50% مبلغ بیمه نامه(بدنه و شخص ثالث) از اجاره گیرنده در صورت استفاده از بیمه نامه، عدم استفاده از بیمه نامه در صورت خسارت کمتر از یک میلیون تومان بدنه، اخذ هزینه هرگونه خسارت (بدنه، موتور)، افت قیمت و مدت بیکاری از شخص طرف قرارداد، اخذ 50% کرایه بابت رزرو خودرو به عنوان بیعانه و عدم استرداد آن در صورت لغو رزرو می باشد.


با توجه به اطلاعات فوق، پیشنهاد می شود برای رزرو یک خودرو، ابتدا با مراجعه به سایت یک شرکت، از مدارک لازم و شرایط موجود آن طلاع حاصل نمود و چون ممکن است همه اطلاعات در سایت نیامده باشد با شرکت تماس گرفته و از وجود سایر مدارک مطالبه شده و شرایط نانوشته در سایت، مطلع گردید و با آگاهی کامل تصمیم گرفت.

ترجمه مقالات مفید منابع معتبر علمی در زمینه های گوناگون علمی، فنی، و اجتماعی را در منشور بخوانیدمنشور

درباره اجاره خودرو به سایت خویش ران مراجعه کنید و از چگونگی وضعیت اجاره خودرو بیشتر مطلع شوید خویش ران