علامت تجاری منشور

روایت ها

متن کامل

خودرو های کلاسیک بنتلیبنتلی

ترجمه: منشور

رتبه بندی خودرو های زیر خلاصه ای است از میزان کلی مرغوبیت اتومبیل های بنتلی که توسط سر دبیران سایت تعیین شده است، کسانی که هر سال صد ها خودرو را ارزیابی می کنند و عوامل متعدد عینی و ذهنی را مد نظر قرار می دهند.منبع:www.caranddriver.com