علامت تجاری منشور

روایت ها

متن کامل

نگاهی به خودرو های ب ام وب ام و

ترجمه: منشور

رتبه بندی خودرو های زیر خلاصه ای است از میزان کلی مرغوبیت اتومبیل های ب ام و که توسط سر دبیران سایت تعیین شده است، کسانی که هر سال صد ها خودرو را ارزیابی می کنند و عوامل متعدد عینی و ذهنی را مد نظر قرار می دهند.منبع:www.caranddriver.com

آنچه را که می خواهید درباره اجاره خودرو بدانید در سایت خویش ران خویش ران بخوانید و از چگونگی وضعیت اجاره خودرو بیشتر مطلع شوید

از رتبه بندی و قیمت تقریبی خودرو های معروف جهان در سایت منشور منشورمطلع شوید