علامت تجاری منشور

روایت ها

متن کامل

مدل های خودروی فراریفراری

ترجمه: منشور

رتبه بندی خودرو های زیر خلاصه ای است از میزان کلی مرغوبیت اتومبیل های فراری که توسط سر دبیران سایت تعیین شده است، کسانی که هر سال صد ها خودرو را ارزیابی می کنند و عوامل متعدد عینی و ذهنی را مد نظر قرار می دهند.منبع:www.caranddriver.com

آنچه را که می خواهید درباره اجاره خودرو بدانید در سایت خویش ران خویش ران بخوانید و از چگونگی وضعیت اجاره خودرو بیشتر آگاه شوید

از رتبه بندی و قیمت تقریبی خودرو های معروف جهان در سایت منشور منشورمطلع شوید