علامت تجاری منشور

روایت ها

متن کامل

چه اتومبیل های لکسوسی در بازار موجود است؟لکسوس

ترجمه: منشور

رتبه بندی خودرو های زیر خلاصه ای است از میزان کلی مرغوبیت اتومبیل های لکسوس که توسط سر دبیران سایت تعیین شده است، کسانی که هر سال صد ها خودرو را ارزیابی می کنند و عوامل متعدد عینی و ذهنی را مد نظر قرار می دهند.


لکسوس سی تیسی تی

رتبه ویراستار: 2 ستاره

شروع قیمت از: 32245 دلار

اگر بی وقفه به فکر بازده مصرف سوخت هستید اما نمی توانید تویوتا پریوس با سبک ترمز در را تهیه کنید خودروی دو گانه سوز الکتریکی لکسوس سی تی 200 ممکن است آن چه باشد که به دنبالش هستید.


لکسوس ای اسای اس

رتبه ویراستار:2 ستاره

شروع قیمت از: 39895 دلار

این اتومبیل که دارای سبک لوکس تفریحی و پویایی نا مشخص است برای مشتاقان نیست. دیگران بخوانند.


لکسوس جی اسجی اس

رتبه ویراستار: 3 ستاره

شروع قیمت از: 47305 دلار

جی اس امیدوار است نگاهی به شکل متضاد گذشته اش داشته باشید و آن را یک سدان ورزشی در نظر بگیرید که ارزش رقابت با بهترین اتومبیل های این جا و آلمان را دارد.


لکسوس جی اس افجی اس اف

رتبه ویراستار: 3.5 ستاره

شروع قیمت از: 84935 دلار

جی اس با 467 اسب بخار 5 لیتری 8 سیلندر، ترمز های ارتقاء یافته، و فنر بندی تنظیم شده، لکسوس را از نظر عملکرد به سوی غوغای ورزشی سدان سوق می دهد.


لکسوس جی ایکسجی ایکس

رتبه ویراستار: 3 ستاره

شروع قیمت از: 52675 دلار

با ادغام یک شاسی قوی و زیب و زیور نمونه لکسوس، با جی ایکس می توان در یک کت و شلوار سه تکه از کوه بالا رفت.


لکسوس آی اسآی اس

رتبه ویراستار: 4 ستاره

شروع قیمت از: 38820 دلار

آی اس با یک سری موتور ها و فنر بندی ها می تواند از یک اتومبیل آرامش بخش و پیراسته به اتومبیلی با توانایی های شگفت انگیز تبدیل شود .


لکسوس ال سیال سی

رتبه ویراستار: 5 ستاره

شروع قیمت از: 92995 دلار

فلز ورق که خمیدگی تند دارد و پنجره مشبک عظیم نشانه عملکرد جدی خودرو است، چیزی که ال سی ارائه می کند.


لکسوس ال اسال اس

رتبه ویراستار: 3.5 ستاره

شروع قیمت از: 73515 دلار

ال اس مجلل و جا دار حد اعلای نمونه تجمل است که لکسوس می پرورد.


لکسوس ال ایکسال ایکس

رتبه ویراستار: 2.5 ستاره

شروع قیمت از: 91075 دلار

لکسوس ال ایکس نرم،اعیانی، و با شکوه است اما فرمان سنگین، ترمز ملال انگیز، و قابلیت مشکوک بکسل آن، مبادلاتی است که رقبایش شما را مجبور به انتخاب آن نمی کنند.


لکسوس ان ایکسان ایکس

رتبه ویراستار: 4 ستاره

شروع قیمت از: 36280 دلار

ان ایکس می خواهد یک اتومبیل ورزشی باشد - شما می توانید با بدنه خوش ساخت و تابش زاویه دیدش این را بگوئید - اما فریب نخورید. در پس این ظاهر اتومبیل نرمی است.


لکسوس آر سیآر سی

رتبه ویراستار: 3.5 ستاره

شروع قیمت از: 41150 دلار

سبک، عملکرد، و پیکر بندی فراوان، آر سی را به عنوان یک کوپه لوکس جذاب مطرح می کند.


لکسوس آرسی افآر سی اف

رتبه ویراستار: 4 ستاره

شروع قیمت از: 65160 دلار

برای کسانی که فکر می کنند فقط بیش از حد کافی است، آر سی اف اتومبیلی را که اینک تهاجمی بنظر می رسد به انتها درجه می رساند.


لکسوس آر ایکسآر ایکس

رتبه ویراستار: 3 ستاره

شروع قیمت از: 44215 دلار

اجازه ندهید سبک جسورانه آن شما را فریب دهد - این هنوز هم همان کراس اوور مجللی است که همیشه بوده، البته یک جهش تکنولوژیکی است به پیش نسبت به سلفش با بخش های تعریف شده مختلف.منبع:www.caranddriver.com

اگر از دوستداران و طالبان برند های معروف اتومبیل های خارجی هستید ارزیابی آن ها توسط کارشناسان خبره را در سایت خویش ران اجاره خودرو ملاحظه کنید

از رتبه بندی و قیمت تقریبی خودرو های معروف جهان در سایت منشور منشورمطلع شوید