علامت تجاری منشور

روایت ها

متن کامل

آیا خودرو های بدون راننده واقعا" امن تر از خودرو های با راننده هستند؟اتومبیل

نوشته:Peter Hancockترجمه: منشور

بخش عمده فشار برای استفاده از اتومبیل های خودکار با این امید پذیرفته شده که آن ها با داشتن تصادفات کمتر و آسیب ها یا مرگ و میر های کمتر از اتومبیل های با راننده انسانی، زندگی ها را نجات خواهند داد. اما تا کنون، اکثر مقایسه های بین وسایط نقلیه اتوماتیک و رانندگان انسان در بهترین شرایط نا برابر و در بدترین شرایط غیر منصفانه بوده است.

بحث کردن در مورد این که تعداد تصادفات چقدر می باشد سخت است با در نظر گرفتن این که تصور می شود بیش از 90 در صد تصادفات اتومبیل در امریکا به نوعی ناشی از خطای راننده است. از بین بردن این خطا در طی دو سال می تواند جان بسیاری از افراد را به همان اندازه که کشور در تمام جنگ ویتنام از دست داد نجات دهد.

اما به نظر من، به عنوان یک پژوهشگر عوامل انسانی، این اطلاعات برای ارزیابی درست این امر، که برای پیشگیری از تصادف خودکار کردن در واقع بهتر از انسان است، کافی نیست. میزان تصادفات هر کدام از آن ها تنها می تواند با اطلاع از این که چه تعداد برخورد های غیر تصادفی روی داده است تعیین شود. آیا برای رانندگان انسانی وقوع تصادف یک مورد در هر میلیارد مورد است یا یک مورد در یک تریلیون؟

ارزیابی میزان اتفاقاتی که رخ نمی دهد بسیار مشکل است. برای مثال، برآورد این که امروز چند بار در راهرو به کسی نخوردید بستگی به این دارد که چند نفر در راهرو بودند و شما چه مدت در آن جا راه می رفتید. ضمنا" افراد خیلی سریع وقایع اتفاق نیفتاده را فراموش می کنند حتی اگر متوجه وقوع آن ها باشیم. برای تعیین این که آیا وسایط نقلیه خودکار ایمن تر از انسان هستند پژوهشگران نیاز به تعیین میزان عدم تصادف هم انسان و هم وسایط نقلیه بدون راننده دارند.

مقایسه آمار مناسب

آمار تصادفات اتومبیل های با راننده از همه نوع وضعیت های رانندگی و در همه نوع جاده جمع آوری می شود. این شامل رانندگی افراد در زیر باران، در جاده های خاکی، و بالارفتن از شیب های تند در برف است. اما، بسیاری از داده های ایمنی خودرو های بدون راننده متعلق به ایالات غربی امریکا و اغلب در هوای خوب است. بخش عمده این داده ها از بزرگراه های یک طرفه با چندین خط عبور ثبت شده است جایی که مهم ترین کار این است که در خط عبور خود باقی ماند و به وسیله نقلیه جلویی خیلی نزدیک نشد.جاده ها

اتومبیل های خودکار برای این نوع کارها خوب هستند اما انسان ها هم همین طور هستند. طبعا" داده های مربوط به سیستم های تمام اتوماتیک گسترش خواهند یافت تا جاده های بیشتری را بپوشانند چون دولت ها به وسایط نقلیه خودکار اجازه می دهند فعالیت گسترده تری داشته باشند. اما مدت ها طول می کشد تا اتومبیل های بدون راننده بتوانند در سال مسافت های زیادی را در شرایط بسیار مختلف، به نحوی که رانندگان انسانی در حال حاضر انجام می دهند، طی کنند.

درست است که اتومبیل های بدون راننده خسته، عصبانی، مستأصل، یا مست نمی شوند. اما ضمنا" نمی توانند با همان مهارت یا پیش بینی که یک راننده انسانی محتاط دارد به شرایط نامطلوب و مبهم واکنش نشان دهند و این نشان می دهد که شاید هنوز لازم باشد این دو با هم کار کنند. هیچ وسیله نقلیه صرفا" اتوماتیکی این آینده نگری را ندارد تا از خطر بالقوه اجتناب کند. آن ها به جای فکر کردن از پیش به حوادث احتمالی که واقعا" در مسیر جاده وجود دارد، عمدتا" لحظه به لحظه رانده می شوند.

در نظر یک سیستم بینایی اتوماتیک، ایستگاه اتوبوسی که پر از مردم است ممکن است کاملا" شبیه یک مزرعه ذرت خالی از سکنه باشد. در واقع، تصمیم گیری نسبت به این که در موارد اضطراری چه باید کرد برای انسان مشکل است اما رانندگان خود را فدای خیر و صلاح بیشتر دیگران می کنند. درک محدود سیستم خود کار از جهان بدین معنی است که تقریبا" هرگز یک وضعیت را مثل انسان ارزیابی نمی کند. و ماشین ها را نمی توان دقیقا" طوری از قبل برنامه ریزی کرد که از پس هر مجموعه قابل تصوری از حوادث برآید.

فن آوری جدید نگرانی های جدید می آورد

برخی از افراد ممکن است استدلال کنند که نوید صرفا" کاهش تعداد صدمات و مرگ و میر برای توجیه گسترش استفاده از خودرو های بدون راننده کافی است. من با این موافقم که بسیار عالی خواهد بود اگر فردا سپیده دم روز جدیدی باشد که مسیری کاملا" بدون راننده هیچ کس را نکشد یا مصدوم نسازد؛ اگر چه چنین ترتیبی می تواند بیشتر لذت زندگی روز مره ما را، به ویژه برای کسانی که عاشق رانندگی هستند، از ما بگیرد.

اما تجربه هوانوردی نشان می دهد که عرضه سیستم های جدید خودکار غالبا" با افزایش میزان رویدادهای نامطلوب همراه است. این افزایش بالقوه میزان تصادفات ممکن است موجب نگرانی عموم مردم و همچنین سیاستمداران، قانونگذاران، و حتی تولید کنندگان شده و اگر چه موقتا"، موجب دلسرد شدن آنان از پی گیری فن اوری جدید گردد.

در نتیجه، مقایسه بین انسان و وسایط نقلیه اتوماتیک بایستی با دقت انجام گیرد. این به ویژه به این دلیل صادق است که احتمال دارد وسایط نقلیه کنترل شده توسط انسان در طول سال ها و حتی دهه های آینده در جاده ها بمانند. چگونه مردم و اتومبیل های بدون راننده ترکیب خواهند شد و چه کسی برای تصادف بین آن ها مقصر خواهد بود؟

برای ارزیابی منصفانه اتومبیل های بدون راننده در مورد این که تا چه حد به وعده ایمنی بیشتر عمل خواهند کرد، مهم این است که اطمینان یابیم داده های ارائه شده واقعا" امکان یک مقایسه واقعی را فراهم می آورند. انتخاب جایگزینی انسان با اتوماسیون، تأثیرات بیشتری از صرفا" مبادله یک به یک دارد. مهم است که این تصمیمات هوشیارانه و آگاهانه گرفته شود.منبع:theconversation.com

ترجمه مقالات مفید منابع معتبر علمی در زمینه های گوناگون علمی، فنی، و اجتماعی را در منشوربخوانید

از رتبه بندی و قیمت تقریبی خودرو های معروف جهان در سایت منشورمطلع شوید