علامت تجاری منشور

روایت ها

متن کامل

سرطان سینه بسیار مخرب تر از سرطان پروستات است

وقتی آمار گمراه می کندسرطان

ترجمه: منشور

در مطبوعات بریتانیا به طور گسترده ای گزارش شده است که برای اولین بار تعداد مردانی که از سرطان پروستات می میرند بر تعداد مرگ زنان از سرطان سینه پیشی گرفته است. ارقام مربوط به سال 2015 نشان می دهد که در سراسر بریتانیا مرگ و میر ناشی از سرطان پروستات بالغ بر 11819 مورد در مقایسه با 11442 مورد مرگ و میر زنان بر اثر سرطان سینه بوده است. برخی، طبق آنچه در صفحه نخست دیلی میل نوشته شده، این ارقام را به عنوان شاهد ی از "سوگیری علیه مردان" تفسیر کرده اند.

اما، این نصف داستان است. تعداد مرگ و میر ساده واقعا" بر اثر یک بیماری مخرب نیست. معیار بهتر "سالهای از دست رفته زندگی" است که سن کسی را که از بیماری می میرد با سنی که انتظار می رفت بمیرد مقایسه می کند. مردان معمولا" از سرطان پروستات در سنین بالاتری از زنان بر اثر سرطان پستان می میرند. با استفاده از اطلاعات رسمی، ما سال های از دست رفته زندگی بواسطه هر دو سرطان را در انگلستان تخمین زدیم. این شامل این برآورد می شد که چه تعداد از افراد براثر هر بیماری در هر گروه سنی مرده اند، سپس آن را از امید به زندگی در انگلستان (حدود 80 سال) کسر کردیم. به نظر می رسد سرطان پستان بسیار مخرب تر است.منبع:www.economist.com

آیا می خواهید از وضعیت اجاره خودرو در ایران مطلع شوید؟ به سایت اجاره خودرو رجوع کنید

اگر از دوستداران و طالبان برند های معروف اتومبیل های خارجی هستید ارزیابی آن ها توسط کارشناسان خبره را در سایت منشورملاحظه کنید