علامت تجاری منشور

روایت ها

متن کامل

ادعای سیگار سالم تر رد شدسیگار

ترجمه: منشور

هفته گذشته شرکت بین المللی فیلیپ موریس نتوانست هیأت مشورتی دولت فدرال امریکا را متقاعد کند که سیگار جدید بدون دود آن می تواند خطر زیان ناشی از سیگار کشیدن را کاهش دهد. فن آوری حرارت دادن تنباکوی این شرکت ( iQOS system) که هم اکنون در 30 کشور موجود است، نیکوتین را با حرارت دادن تنباکو بدون سوزاندن آن آزاد می کند. این شرکت امیدوار بوده که علاوه بر تأیید در حال انتظار محصول توسط اداره غذا و داروی امریکا، بتواند این موافقت را برای سازمان بدست آورد که این نوآوری را به عنوان وسیله ای امن تر از سیگار معمولی به بازار عرضه کند. اما کمیته علمی مشورتی محصولات دخانیات سازمان غذا و داروی امریکا، که عمدتا" متشکل از متخصصان بهداشت عمومی از دانشگاه هاست، تاریخچه ای پر چالش با صنعت دخانیات دارد. کمیته پذیرفت که فن آوری حرارت دادن تنباکوی این شرکت، قرار گرفتن استفاده کنندگان را در معرض مواد شیمیایی مضر در مقایسه با سیگار معمولی کاهش می دهد. امابه این نتیجه رسید که فیلیپ موریس نتوانسته ادعای خود را در باره این که سیگاری ها با جایگزین کردن آن می توانند خطربیماری های ناشی از دخانیات خود را کاهش دهند، ثابت کند. سازمان غذا و دارو می تواند توصیه های هیآت مشورتی را نادیده بگیرد اما به ندرت چنین کاری را می کند.منبع:science.sciencemag.org

ترجمه مقالات مفید منابع معتبر علمی در زمینه های گوناگون علمی، فنی، و اجتماعی را در منشوربخوانید