علامت تجاری منشور

روایت ها

متن کامل

سازمان جهانی بهداشت، تحت انتقاد شدید سیاستمداران امریکا، از ادعای خود مبنی بر این که یک علف کش عامل سرطان است دفاع می کندعلف کش سرطان ساز

نوشته:Corbin Hiarترجمه: منشور

آژانس سرطان سازمان جهانی بهداشت، علیرغم گزارش های استناد شده توسط قانون گذاران کلیدی مجلس، از یافته خود مبنی بر این که یک علف کش پر مصرف "احتمالا" سرطان زاست" به شدت دفاع می کند. موضع تزلزل ناپذیر آژانس بین المللی تحقیقات سرطان دیروز علنا" توسط سوزان بانامیکی، نماینده ایالت اورگان، از دموکرات های عالی رتبه کمیته فرعی محیط زیست کمیته علوم، فضا، و فن آوری مجلس نمایندگان، در نشست کامل کمیته در باره ارزیابی بحث بر انگیز 2015 گلیفوسات رسما" اعلام گردید.منبع:www.sciencemag.org

ترجمه مقالات مفید منابع معتبر علمی در زمینه های گوناگون علمی، فنی، و اجتماعی را در منشوربخوانید