علامت تجاری منشور

روایت ها

متن کامل

یک سنسور کوچک روی دندان شما می تواند سلامتتان را حفظ کندسنسور

نوشته: Vanessa Zainzingerترجمه: منشور

سنسور های بی سیم همه جا حضور دارند و جریان مستمراطلاعات مربوط به هرچیز از فعالیت بدنی ما گرفته تا تغییراتی را که در اقیانوس های جهان رخ می دهد فراهم می کنند. اینک، دانشمندان شکل کوچکی از ابزار گردآوری داده ها را تهیه کرده اند که برای سطحی طراحی شده که تا کنون از دسترس آن دور بوده است: دندان های ما.

وسیله های 2 میلی متر در 2 میلی متر از یک فیلم پلیمری ساخته شده که مواد شیمیایی موجود در محیطش را تشخیص می دهد. این سنسور که بین دو حلقه طلای مربع شکل قرار گرفته که به عنوان آنتن عمل می کنند می تواند اطلاعات مربوط به آنچه را که در دهان ما در حال وقوع است یا دارد جویده می شود به یک ابزار دیجیتالی، مثل یک تلفن هوشمند، منتقل کند. نوع ترکیبی را که لایه داخلی تشخیص می دهد، به عنوان مثال نمک یا اتانول، طیف و شدت امواج رادیویی انتقال یافته از سنسور را تعیین می کند. از آن جا که سنسور از سیگنال های امواج رادیویی محیط پیرامون ما استفاده می کند نیاز به منبع انرژی ندارد.

پژوهشگران اختراع خود را روی افرادی که الکل مصرف می کنند، دهان شویه استفاده می کنند، یا سوپ می خورند، آزمایش کردند. در هر مورد سنسور توانست با پی بردن به مواد غذایی تشخیص دهد فرد چه مصرف کرده است.

این وسیله می تواند به محققان بالینی و مراقیبت های بهداشتی کمک کند ارتباط بینمصرف مواد غذایی و سلامت را پیدا کنند و در نهایت اجازه دهد هریک از ما آگاه باشیم چیزی که می خوریم چگونه بر بدن ما تأثیر می گذارد.منبع:www.sciencemag.org