علامت تجاری منشور

روایت ها

متن کامل

زنبور عسل چمن صاحبخانه های تنبل را دوست دارد.زنبور

نوشته: Kimberly Hickokترجمه: منشور

زنبورهای عسل به عنوان گرده افشانان پرکار برای اکوسیستم سالم حیاتی هستند. اما تعداد آن ها به خاطر کشاورزی و توسعه شهری در سراسر دنیا رو به کاهش است. اینک، پژوهشگران کشف کرده اند که چمن زن های تنبل - افرادی که چمن های هایشان را دوهفته یک بار می زنند - زنبور های عسل بیشتر به سراغشان می روند تا افرادی که هر هفته چمن خود را می زنند.

برای پی بردن به این که کدام منازل "اوج زنبور عسل" را دارد محققان موافقت 16 صاحبخانه حومه نشین خوش شانس در اسپرینگ فیلد ماساچوست را جلب کردند. پژوهشگران طی دو تابستان چمن های آن ها را هر هفته - یا هر دو هفته یا سه هفته یک بار - زدند. پژوهشگران از دام های حشرات و تله های کاسه ای - فنجان های پلاستیکی پر شده با آب صابون و قرار داده شده نزدیک گل های چمن - برای بدام انداختن زنبور ها استفاده کردند. ضمنا" گروه تحقیق داده هایی را در مورد تعداد و نوع گل های چمن ها که بین روز های چمنزنی می روئیدند جمع آوری کرد.

گروه تحقیق گزارش داد چمن هایی که هر دو هفته یک بار زده می شدند %30 زنبور بیشتری را نسبت به سایر چمن ها به خود جلب می کرد. چمن های دو هفته ای گل های بیشتری نسبت به چمن های یک هفته ای داشتند که این علت وجود تعداد بیشتر زنبور ها را توضیح می دهد. اما دانشمندان گمان می کنند چمن های سه هفته ای که حتی گل های بیشتری داشتند کمتر جذاب بودند چون ممکن است چمن های بلند تر دسترسی زنبور ها به گل ها را مشکل تر ساخته باشد.

در مجموع، محققان 93 گونه زنبور عسل را بر شمردند که حدود یک چهارم گونه های زنبور عسل در ماساچوست را تشکیل می داد. محققان می گویند که محیط های شهری اگر درست اداره شوند می توانند زیستگاه مناسبی برای تنوع زیاد و فراوانی زنبور های عسل فراهم آورند.منبع:www.sciencemag.org

مطالب مفید و گزیده علمی، فنی، اجتماعی را که ازمنابع معتبر خارجی برای شما ترجمه شده و نیز نوشته های منشور را در سایت منشوربخوانید