علامت تجاری منشور

منشور

مکانیسم جستجو در منشور استفاده از کلیدواژه ها است.
با وارد کردن یک حرف از کلیدواژه در محل جستجو، فهرستی از کلیدواژه ها برای انتخاب دقیق و بازیابی اطلاعات در اختیار جستجوکننده قرار می گیرد.

انگور و فشارخون سالم

انگور

راز 6000 ساله فشارخون مصر باستان


Barton Publishing


انگور، یا دقیق تر بگوئیم عصاره هسته انگور، مملو از مواد مغذی است. شواهد باستان شناسی نشان داده است که مصریان باستان انگور را برای فواید سلامتیش ارزشمند می دانستند و فلاسفه یونان باستان اغلب در مورد خواص دارویی انگور می نوشتند. مطالعات اخیر نشان داده است که عصاره هسته انگور، وقتی فشار خون مطرح می شود جادویی به تمام معنی است. چگونه؟ عصاره هسته انگور به تأمین اکسید نیتریک سالم بدن کمک می کند و بهترین همراه قهوه سبز است.