علامت تجاری منشور

منشور

مکانیسم جستجو در منشور استفاده از کلیدواژه ها است.
با وارد کردن یک حرف از کلیدواژه در محل جستجو، فهرستی از کلیدواژه ها برای انتخاب دقیق و بازیابی اطلاعات در اختیار جستجوکننده قرار می گیرد.

HTML چیست؟

HTML زبان نشانه‌گذاری است که برای ایجاد ساختار و بیان محتوا در شبکه جهانی وب مورد استفاده قرار می‌گیرد.

HTML5 پنجمین و آخرین نسخه موجود از استاندارد HTML است.

علامت HTML5

با HTML شما می‌توانید مدارک وب خود را بسازید.

یادگیری HTML بسیار ساده است.