علامت تجاری منشور

روایت ها

متن کامل

فواید سلامتی شناشنا
برگردان منشور

شنا برای تفریح

شنا یک فعالیت تفریحی عالی برای افراد در همه سنین است. شنای تفریحی فعالیت با استرس کم است و راه خوبی برای آرامش و خوب بودن است. در شنای تفریحی، سبک های معمولی شنا شامل شنای قورباغه، کرال پشت، شنا به پهلو، و شنای آزاد است.

شنای رقابتی

برخی از افراد که از شنا لذت می برند دوست دارند آن را در سطح رقابتی انجام دهند. این می تواند هم فواید سلامتی یک تمرین قوی را داشته باشد و هم کیف و هیجان رقابت را. حرکات اصلی مورد استفاده در شنای رقابتی شامل شنای قورباغه، کرال پشت، شنای پروانه، و شنای آزاد است. مسافت هایی که در شنای رقابتی طی می شود از 50 متر در استخر تا مسافت های خیلی بیشتر در آب های آزاد متفاوت است.

خواص درمانی شنا

شنا یک تمرین عالی است چون لازم است که همه بدنتان را در برابر مقاومت آب حرکت دهید. شنای یک فعالیت خوب همه جانبه است چون:

سایر مزایای شنا

شنا منافع زیاد دیگری هم دارد از جمله:

آغاز کردن شنا

شروع شنا آسان است. شنا ورزشی برای همه گروه های سنی و در تمام سطوح مهارت و تناسب اندام است. قبل از آن که شروع کنید لازم است یک دست لباس شنا و یک عینک بخرید. استخرهای عمومی با پرداخت مبلغی به عنوان ورودیه، به روی همه باز است و بسیاری ازآن ها برای همه سنین و نیز برای گروه های ورزشی، آموزش شنا می دهند.

برخی رهنمودهای کلی برای شنا

قبل از این که درآب شیرجه روید:

منبع:www.betterhealth.vic.gov.au