علامت تجاری منشور

روایت ها

متن کامل

سالمترین 10 ورزش برترورزش
" alt=" " ">


نوشته: Health Fitness Revolutionبرگردان منشور

رقابت الهام بخش ما در تلاش برای تعالی، آموزش جسم و روح، و انجام بهتر کارها در قیاس با همسالان است. اما همه ورزش ها یکسان ابداع نشده اند. ورزش های فهرست شده در این جا خطر آسیب های جدی کمتر و فایده سلامت جسمی و روانی بیشتری دارند.

ما ابتدا تمام اطلاعات موجود در مورد بسیاری از ورزش های مختلف را بررسی کردیم و آن را به 50، 20، و نهایتا" 10 ورزش محدود کردیم. ما از ترکیبی از اینترنت، کتابخانه، و دانش سمیر بچیچ (Samir Becic) به عنوان یکی از مبرز ترین کارشناسان سلامت و تناسب اندام در ایالات متحده امریکا استفاده کردیم.

منبع:www.healthfitnessrevolution.com