علامت تجاری منشور

روایت ها

متن کامل

واقعیت های جالب در باره رؤیاخواب


نوشته: Seth Ginsbergبرگردان منشور

رؤیا ها بخش مرموزی از خواب ما هستند و انسان را از زمان های قدیم شیفته خود کرده است. گرچه دلیل خواب دیدن هنوز کاملا" شناخته نشده اما محققان در مورد این بخش از ذهن ناخودآگاه ما پی به چیزهای زیادی برده اند.بعضی از چیزهایی که می دانیم عبارتند ازاین که:


افراد نابینا هم خواب می بینند


افرادی که نابینا به دنیا آمده اند در رؤیاهایشان به جای تصاویر بصری، حس چشایی، لامسه، و بویایی قوی تری را تجربه می کنند. افرادی که بینایی خود را در اوایل زندگی از دست داده اند ممکن است هنوز هم در رؤیاهایشان، تصاویر بصری یا رنگ ها را تجربه کنند. و افرادی که بینایی خود را بعدها در زندگی از دست می دهند هنوز هم رؤیاهایشان با تصاویر همراه است اگر چه با افزایش سن، تصاویر رو به محو شدن می گذارند.


برخی از افراد سیاه و سفید خواب می بینند


افرادی که هنگام بزرگ شدن تلویزیون سیاه و سفید تماشا می کنند بیشتر خواب سیاه و سفید می بینند تا کودکانی که با تلویزیون رنگی بزرگ می شوند.


خیال پردازی می تواند یک روش درمانی باشد


خیال پردازی وقتی اتفاق می افتد که شخص تا حدودی یا کاملا" آگاه است که دارد خواب می بیند. بعضی از افراد طی این حالت سعی می کنند از تکنیک هایی برای کنترل رؤیایشان استفاده کنند. محققان حتی شروع به بررسی امکان استفاده از خیال پردازی برای درمان کابوس و سایر مسائل روانی کرده اند.


رؤیا

ما هر شب دو ساعت خواب می بینیم


اکثر ما هر 90 دقیقه خواب می بیندکه معمولا" در طول خوابی که همراه با حرکت سریع چشم است اتفاق می افتد. ما هر شب بیش از 2 ساعت خواب می بینیم..


ما یک سوم عمرمان را در خواب می گذرانیم


در طول عمر، ما حدود 25 سال خواب هستیم و شش سال یا بیشتر از آن صرف خواب دیدن می شود. تقریبا" تمام رؤیاهایمان به محض بیدار شدن فراموش می شوند.


هر شب به طور متوسط چهار خواب می بینیم


هر شخص به طور متوسط هر شب چهار خواب می بیند که بالغ بر 1460 خواب در سال می شود.


همه خواب می بینند


اگر مردم بگویند خواب نمی بینند اشتباه می کنند. همه خواب می بینند اما برخی ها نمی توانند آن ها را به خاطر بیاورند.


رؤیای ربوده شدن توسط فرازمینی ها احتمالا" به علت فلج خواب است


افرادی که ادعا می کنند ربوده شدن توسط فرازمینی ها را در خواب تجربه کرده اند احتمالا" دچار رخدادی از فلج خواب شده اند که می تواند توهم هم ایجاد کند چون جنبه های شناختی/ادراکی و موتور با حرکت سریع چشم هنگام خواب ناهماهنگ هستند.منبع: www.healthcentral.com