علامت تجاری منشور

روایت ها

متن کامل

بررسی اجمالی مسائل جهانیآب


برگردان منشور

سازمان ملل متحد طی هفت دهه از زمان ایجادش چالش های جدیدی چون تغییرات آب و هوایی، پناهجویان، و ایدز را به اهداف اولیه اش که حفظ صلح، حمایت از حقوق بشر، ایجاد چارچوب عدالت بین المللی، و ترویج پیشرفت اقتصادی و اجتماعی بوده،افزوده است.

درحالی که حل منازعات و حفظ صلح همچنان به عنوان مشهود ترین تلاش هایش ادامه دارد، سازمان ملل متحد همراه با آژانس های تخصصیش، به فعالیت های گسترده ای هم برای بهبود زندگی مردم سراسر دنیا - از کمک به ناکامی ها، از طریق آموزش و پرورش و پیشبرد زنان، تا استفاده های صلح آمیز از انرژی اتمی، مشغول است.

این مقاله مروری است بر برخی از مسائل و ارتباط آن ها با سایر منابع به منظور کسب اطلاعات بیشتر.

مسائل جهانیمنبع: www.un.org