علامت تجاری منشور

گردآوری مدارک

fetch as manshoor tool

فرم معرفی مدرک به منشور

قابل توجه صاحبان مدرک

url مدرکی را که می‌خواهید در منشور نمایه شود، وارد کنید.
اگر پس از نمایه شدن مدرک در منشور، تغییراتی در آن داده‌اید، url را دوباره وارد کنید تا تغییرات اعمال شود.
اگر قصد افزایش ماندگاری مدرک را در نمایه دارید، url مدرک را واردکنید و ماندگاری آن را افزایش دهید.
اگر تاریخ crawl مدرک در جستجو قدیمی است، url را وارد کنید تا روزآمد شود.


قابل توجه کاربران منشور

اگر به مدرکی از مدارک نمایه شده در منشور نیاز دارید url آن را وارد کنید تا در فهرست مدارک مورد علاقه‌تان قرار گیرد.
اگر مدرکی را برای اضافه شدن به مجموعه منشور با ارزش می‌دانید، url آن را پیشنهاد کنید.


بازخورد (فیدبک)

اگر در بین مدارک نمایه شده در منشور، مدرک یا مدارکی را باارزش‌تر می‌دانید url آن را ذکر کنید.این خدمت فقط برای کاربرانی است که در منشور ثبت‌نام کرده‌اند و حساب کاربریشان فعال است.
url - آدرس مدرک را کپی کرده و در اینجا وارد کنید


lifetime - ماندگاری به روز

پس از ارسال url چنانچه Crawler نتوانست source مدرک را بخواند و شما تصمیم بر انتشار و نمایه سریع مدرک دارید با موسسه پراش به شماره 88922500 تماس بگیرید.